Restauratiebestek
.nl

URL en Restauratiebestek

Het Restauratiebestek is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) die worden uitgegeven en beheerd door ERM. Het heeft betrekking op de bestekbepalingen voor het onderhouden en restaureren van monumenten en andere cultuurhistorisch waardevolle objecten. De uitvoeringsrichtlijnen geven een zo goed mogelijke beschrijving van de manier waarop werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd. Ze bevatten ook allerlei technische specificaties, zoals eisen aan materialen.

De uitvoeringsrichtlijnen geven een zo goed mogelijke beschrijving van de manier waarop werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd. Ze bevatten ook allerlei technische specificaties, zoals eisen aan materialen.

Versiebeheer

Het restauratiebestek wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld.
In onderstaande tabel staat aangegeven welke URL-versie in het Restauratiebestek / Stabu 2 is opgenomen:

URL versieTitel
URL 3001Historische houtconstructies
URL 4001Historisch timmerwerk
URL 4002Glas in lood panelen
URL 4003Historisch metselwerk
URL 4004Riet
URL 4006Historisch voegwerk
URL 4007Steenhouwwerk
URL 4009Historisch schilderwerk
URL 4010Historisch leidak
URL 4011Metalen dakbedekking bij monumenten
URL 4012Historisch metaal (ferro)
URL 4013Historisch parket
URL 4014Historisch pannendak
URL 5001Houtaantasting

Planning

De planning van updates van de Webcatalogus en het Voorbeeld-Restauratiebestek is als volgt:

MaandURL
Februari 2021URL 4014 Historisch pannendak versie 2.0
Maart 2021URL 4004 Riet versie 2.0
URL 4010 Historisch Leidak versie 2.0
URL 4011 Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten versie 2.0
April 2021URL 4005 Historisch beton versie 1.
Mei 2021URL 4009 Historisch schilderwerk versie 2.0
Deze website is gerealiseerd door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en STABU