Restauratiebestek
.nl

URL en Restauratiebestek

Het Restauratiebestek is een directe vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) die worden uitgegeven en beheerd door ERM. Het heeft betrekking op de bestekbepalingen voor het onderhouden en restaureren van monumenten en andere cultuurhistorisch waardevolle objecten. De uitvoeringsrichtlijnen geven een zo goed mogelijke beschrijving van de manier waarop werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd. Ze bevatten ook allerlei technische specificaties, zoals eisen aan materialen.

De uitvoeringsrichtlijnen geven een zo goed mogelijke beschrijving van de manier waarop werkzaamheden aan monumenten worden uitgevoerd. Ze bevatten ook allerlei technische specificaties, zoals eisen aan materialen.

Versiebeheer

Het restauratiebestek wordt regelmatig geactualiseerd en aangevuld.
In onderstaande tabel staat aangegeven welke URL-en in het Restauratiebestek / Stabu 2 zijn opgenomen:

URLTitel
URL 3001Historische houtconstructies
URL 4001Historisch timmerwerk
URL 4002Glas in lood panelen
URL 4003Historisch metselwerk
URL 4004Riet
URL 4005Betonrestauratie - Realisatie
URL 4006Historisch voegwerk
URL 4007Steenhouwwerk
URL 4009Historisch schilderwerk
URL 4010Historisch leidak
URL 4011Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten
URL 4012Historisch metaal (ferro)
URL 4013Historisch parket
URL 4014Historisch pannendak
URL 5001Houtaantasting
Deze website is gerealiseerd door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en STABU