Restauratiebestek
.nl

Restauratiebestek

“Het Restauratiebestek volgens de STABU-systematiek leidt tot betere bestekken, zeer belangrijk voor ons vakgebied.” – Erik Jan Brans, restauratie-architect

ERM-richtlijnen in besteksystematiek STABU

Het Restauratiebestek voorziet in de vertaling van de ERM-uitvoeringsrichtlijnen voor onderhoud of restauratie (inclusief verduurzaming) binnen de besteksystematiek van STABU. Als restauratieprofessional vindt u in de besteksystematiek steeds dezelfde werkzaamheden op dezelfde locatie. Zo krijgt u vooraf duidelijk van welk kwaliteitsniveau de gevraagde werkzaamheden moeten zijn. Ook helpt het bij het voorkomen van misverstanden bij prijsvorming, wat zorgt voor meer gelijkwaardige inschrijvingen. Met een goed bestek liggen ook tijdens de uitvoering afspraken eenduidiger vast.

Verduurzamingsrichtlijnen.nl

Verduurzaming door middel van het na-isoleren van daken, vensters, gevels en vloeren is ook uitgewerkt op de website www.verduurzamingsrichtlijnen.nl.

Het Restauratiebestek: eerste hulp in de monumentenpraktijk

Conserverings- of herstelwerkzaamheden (inclusief verduurzaming) kunnen in het bestek op de juiste plek vermeld worden. De besteksindeling wordt zo minder afhankelijk van het individuele systeem van de bestekschrijver. De teksten maken onderdeel uit van de STABU-2 catalogus en worden regelmatig geactualiseerd.

Doel Restauratiebestek

Belangrijkste doelen van het Restauratiebestek zijn:

  1. De verbetering van de kwaliteit van restauratiebestekken.
  2. Het vereenvoudigen van het bestekschrijven voor bestaand werk.
  3. Het vergroten van de leesbaarheid en uitwisselbaarheid met calculatiesoftware van bestekken voor aannemers.
  4. Het eenduidig vastleggen van de gevraagde kwaliteit in relatie tot de prijsvorming door het toepassen van de Restauratieladder.

Klik hier voor de brochure 'Restauratiebestek voor monumenten’.

Deze website is gerealiseerd door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en STABU