Restauratiebestek
.nl

Het restauratiebestek voor monumenten

Marktpartijen, ERM en Ketenstandaard/STABU hebben samen een Restauratiebestek ontwikkeld, passend in de STABU-systematiek. Hiermee zijn er voor restauratie-, renovatie-, onderhouds-, en verduurzamingswerkzaamheden specifieke besteksomschrijvingen beschikbaar

Architect / Aannemer

Wat kan het Restauratiebestek voor u betekenen?

  • Naadloze aansluiting op het bouwproces
  • Kwalitatieve gevalideerde informatiestructuren

Met het Restauratiebestek kunt u de aansluiting maken op de toe te passen Uitvoeringsrichtlijnen.

Bestekschrijver

Met het in STABU-2 opgestelde Restauratiebestek en de koppeling met de Uitvoeringsrichtlijnen kunt u adequaat een projectbestek opstellen

  • Actuele specificatie systematiek voor werk-beschrijvingen
  • > 100.000 productspecificaties
  • Aansluiting op meest gebruikte classificaties

Opdrachtgever / Overheid

Met het Restauratiebestek en de koppeling met de Uitvoeringsrichtlijnen kunt u de kwaliteit van het onderhoud, de restauratie (inclusief verduurzaming) of renovatie van uw monument borgen. Overheden kunnen de kwalitatieve voorwaarden, passend bij een subsidieaanvraag, controleren.

Deze website is gerealiseerd door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en STABU