Restauratiebestek
.nl

Cursussen

Het Nationaal Restauratiecentrum verzorgt een eendaagse cursus waarin de inhoud van het Restauratiebestek systematisch wordt doorgenomen. Waar staan de restauratiewerkzaamheden in de Stabu-systematiek? Wat zijn de mogelijkheden met het nieuwe systeem? Zie voor meer informatie de cursus "Restauratiebestek en contracteren".

Ketenstandaard is met haar samenwerkingspartners NRC en ERM diverse cursussen aan het ontwikkelen over:

  • de theorie achter het model restauratiebestek, de daaraan ten grondslag liggende ERM uitvoeringsrichtlijnen (URL-en) en de hieruit voortgekomen specifieke restauratiecontent in de online STABU-catalogus;
  • de praktische toepassing van deze hulpinformatie in de dagelijkse beroepspraktijk van met name voorschrijvers (bestekschrijvers en bouwspecificatiedeskundigen), ontvangers (aannemers, onderaannemers, plantoetsers) en toezichthouders (directievoerders en opzichters) maar ook partijen als opdrachtgevers, regelbedenkers en dergelijke kunnen bij de cursussen de nodige kennis vergaren om het vervolgens toe te passen in hun eigen situatie.

Door materiedeskundigen wordt uiteengezet hoe men, onder meer op basis van een inspectierapport of conditiemeting, effectief en efficiënt een juridische en technisch verantwoord bestek of werkomschrijving kan opstellen voor de instandhouding en restauratie van een monument of beeldbepalende pand. Dit alles, om te voldoen aan menig subsidie- en financieringsvoorwaarde, op basis van de beproefde STABU-2 bestekssystematiek.

Nadere informatie volgt spoedig.
Belangstelling? Blijf op de hoogte door een e-mail te sturen naar info@ketenstandaard.nl.

Deze website is gerealiseerd door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en STABU