Restauratiebestek
.nl

Nieuwe folder Restauratiebestek

Over het Restauratiebestek is een nieuwe folder verschenen. U kunt deze kosteloos (5 stuks) bestellen, maar een bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Bij meer dan 5 exemplaren wordt vanaf het 6e exemplaar 4,50 euro per 5 exemplaren (excl. BTW) in rekening gebracht. 

U kunt de brochure hier bestellen en downloaden.

Deze website is gerealiseerd door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en STABU