Restauratiebestek
.nl

Schilderwerk

Schilderwerk (H46)


Herstellen van gebreken in houten ondergronden

URL: 4009 Historisch schilderwerk
Restauratieladder categorie 3a: vernieuwen, kopiëren
STABU-2: 46.73.10-a, voorbehandelen ondergrond historisch schilderwerk

Houtrotschade-reparatie met pasta-achtige tweecomponenten houtreparatiemiddelen. Nieuw verfsysteem aanbrengen met gebruik van oorspronkelijke technieken en materialen

Deze website is gerealiseerd door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en STABU