Restauratiebestek
.nl

Metaalconstructiewerk, metaal- en kunststofwerken

Metaalconstructiewerk (25), metaal- en kunststofwerken (43)


Repareren van een smeedijzeren torenkruis

URL: 4012 Historisch metaal
Restauratieladder categorie 2: Repareren
STABU-2: 43.25.10-a, Repareren metalen onderdeel

Onder het repareren van objecten van historisch metaal vallen ingrepen gericht op het herstellen van schade, zoals:

  • Eerste reiniging.
  • Demonteren: Ga eerst na of het te restaureren object ter plekke gerepareerd kan worden. Indien dit niet mogelijk is omdat de werkzaamheden te omvangrijk zijn, demonteer dan het object en vervoer het naar de werkplaats.
  • Lassen, zoals oplassen, het inlassen van relatief kleine stukken metaal, en bijvoorbeeld het vernieuwen van de onderkant van een bestaand hekwerk.
  • Het aanbrengen van krammen.
  • Afwerken. Voordat de het object de definitieve afwerkingslaag krijgt, kan het noodzakelijk zijn tussentijds bepaalde delen af te werken. Behandel plekken die na verbinden niet of lastig te bereiken zijn, vóór het samenvoegen tegen roestvorming, bijvoorbeeld door deze delen in een lijvige verf te zetten. Verbind ze pas daarna, terwijl de verf nog nat is, weer met elkaar op dezelfde manier als in het oorspronkelijke werk.

Repareren van een smeedijzeren hek, met herstel van de originele verbindingstechniek

URL: 4012 Historisch metaal
Restauratieladder categorie 2: Repareren
STABU-2: 43.25.10-a, Repareren metalen onderdeel

Werkzaamheden als bij het repareren van het smeedijzeren torenkruis, met behoud van de originele verbindingstechniek.


Herstellen van smeedijzeren onderdelen

URL: 4012 Historisch metaal
Restauratieladder categorie 2: Repareren
STABU-2: 43.25.10-a, Repareren metalen onderdeel

Repareren door deelvervanging van een stijl van het hek, conform het origineel (de stijl wordt gekopieerd, maar het bouwdeel/hekwerk wordt hersteld).


Vernieuwen van smeedijzeren krullen

URL: 4012 Historisch metaal
Restauratieladder categorie 3a: Kopiëren
STABU-2: 43.26.10-a, Kopiëren metalen onderdeel

Het kopiëren van objecten of onderdelen van hergebruikt materiaal met dezelfde samenstelling als het oorspronkelijke materiaal, waarbij het oorspronkelijke uiterlijk behouden blijft.

  • IJzeren en stalen onderdelen worden alleen vervangen als het oorspronkelijk onderdeel niet meer kan worden gerepareerd of niet meer voldoet aan hogere constructieve eisen of huidige veiligheidsvoorschriften.
  • Maak onderdelen conform origineel. Oorspronkelijk gewelde verbindingen alleen wellen indien geen constructieve eisen worden gesteld.
  • Het oorspronkelijke onderdeel dient als model te worden gebruikt, tenzij het niet beschikbaar is of niet meer geschikt kan worden gemaakt om als model te fungeren.
Deze website is gerealiseerd door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en STABU