Restauratiebestek
.nl

Houtwerk

Ruwbouwtimmerwerk (H24), Kozijnen, ramen en deuren (H30), Trappen en balustraden (H32), Afbouwtimmerwerk (H45)


Deelvervanging van (delen van) de kapconstructie op de bouwplaats

URL: 3001 Historisch Houtconstructies
Restauratieladder categorie 2: Repareren
STABU-2: 24.25.12, Repareren kapconstructie

Bij houtconstructies met zwaar aangetast hout en aangetaste verbindingen, het aangetaste hout verwijderen en door middel van deelvervanging de verzwakte houtconstructies aanhelen
zoals ondereinden van spantbenen en sporen, het aanbrengen van losse pennen.


Deelvervanging van (delen van) kozijnen, ramen, deuren en luiken op de bouwplaats

URL: 3001 Historische Houtconstructies
Restauratieladder categorie 2: Repareren
STABU-2: 30.25.11, Repareren geveltimmerwerk

Bij geveltimmerwerk met zwaar aangetast hout en aangetaste verbindingen, het aangetaste hout verwijderen en door middel van deelvervanging aanhelen.

  • Voor het ter plaatse vervaardigen en verwerken van geveltimmerwerk geldt de URL 3001 Historische houtconstructies.
  • Voor de verwaardiging van geveltimmerwerk geldt URL 4001 Historisch timmerwerk, hoofdstuk 3.
  • Voor de eisen aan het product dat op de bouwplaats wordt geleverd geldt URL 4001 Historisch timmerwerk hoofdstuk 4.

Deelvervanging in de timmerfabriek vervaardigd

URL: 4001 Historisch timmerwerk
Restauratieladder categorie 2: Repareren
STABU-2: 30.25.11 Reparatie houten kozijnen

Bij houtconstructies met zwaar aangetast hout en aangetaste verbindingen, het aangetaste hout verwijderen en door middel van lamineren of deelvervanging opvullen met hout, ingebed in een geëigend vulmiddel.

Bij gevel- en binnentimmerwerk volgens de URL 4001 betreft het vrijwel uitsluitend het vervaardingen/ herstellen van delen van historisch timmerwerk in de werkplaats. Het plaatsen en ontmantelen daarvan in het werk valt in principe onder URL 3001. In uitzonderingsgevallen – bijvoorbeeld als zonder tussenkomst van een aannemer een opdracht wordt aanvaard – komt de timmerfabriek/timmerwerkplaats contractueel met de opdrachtgever overeen ook werkzaamheden op de bouwplaats te verrichten.


Nieuw kozijn met historische getoogde pen- en gat verbinding, fabrieksmatig vervaardigd

URL: 4001 Historisch timmerwerk
Restauratieladder categorie 3a: Kopiëren
STABU-2: 30.26.10, Kopiëren timmerwerk

Het vervaardigen van oude vormen (zoals kozijn- en raamhout, dorpels, klampen van luiken) zonder verbeteringen of aanpassingen in de detaillering en profilering. Voor een degelijker resultaat kunnen kleine aanpassingen (liggende naad > verticale naad) doorgevoerd worden, zonder dat het beeld zichtbaar wordt gewijzigd. Dezelfde profilering, detaillering, materiaal en verbindingstechniek zijn vereist.


Nieuwe ramen met moderne slisverbinding, fabrieksmatig vervaardigd

URL: 4001 Historisch timmerwerk
Restauratieladder categorie 3b: Imiteren
STABU-2: 30.26.20, Imiteren timmerwerk

Het vervaardigen van een oude vorm met gebruikmaking van nieuwe techniek(en). Hierbij blijft het beeld nagenoeg ongewijzigd, maar kunnen moderne verbindingen, andere houtsoorten en zwaardere houtmaten worden toegepast. Zelfde profilering en detail vereist, ander materiaal en verbindingstechniek mogelijk.


Nieuwe pui als oorspronkelijk, maar voorzien van dikke akoestische en kogelwerende beglazing, fabrieksmatig vervaardigd

URL: 4001 Historisch timmerwerk
Restauratieladder categorie 3c: Verbeteren
STABU-2: 30.26.30, Verbeteren timmerwerk

Hierbij blijft het beeld zo veel mogelijk gehandhaafd, maar kunnen behalve andere houtsoorten en zwaardere houtmaten, ook de eisen op het gebied van brandveiligheid en hogere eisen aan de belastbaarheid worden meegenomen (evenals eisen qua akoestische en thermische isolatie, inbraakwering en dergelijke) zelfde profilering, ander detail, materiaal en verbindingstechniek mogelijk.


Verzwaren balklaag in verband met hogere eis vloerbelasting, op de bouwplaats vervaardigd

URL: 3001 historische houtconstructies
Restauratieladder categorie 3c: Verbeteren
STABU-2: 24.26.31, Verbeteren balklagen

Hierbij wordt het beeld zo veel mogelijk gehandhaafd, maar kunnen behalve het toepassen van andere houtsoorten en zwaardere houtmaten, ook de eisen op het gebied van constructieve veiligheid, brandveiligheid, aanpassing op gewijzigde beglazing en akoestische en thermische isolatie volledig worden meegenomen.

Deze website is gerealiseerd door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en STABU