Restauratiebestek
.nl

Dakbedekkingen

Dakbedekkingen (H33)


Rieten dak: slijtlaag bijna verdwenen, kwaliteit riet nog vrij goed > blank verstoppen

URL: 4004 Riet
Restauratieladder categorie 2: Repareren
STABU-2: 33.25.80, Repareren rietbedekking

Rietbedekking waarvan de slijtlaag voor een groot deel verdwenen is zodanig opdikken door ‘blank verstoppen’ dat weer een redelijke verlenging van de levensduur ontstaat.


Deze website is gerealiseerd door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en STABU