Restauratiebestek
.nl

Beton en steen

Betonwerk (H21), Metselwerk (22), Natuur- en kunststeen (H35)


Mos van de waterlijsten verwijderen en zorgen dat water van de gevel valt

URL: 4007 Steenhouwwerk
Restauratieladder categorie 1: Conserveren
STABU-2: 35.22.20, Reinigen natuursteen, restauratie

Passieve conservering: reinigen van het natuursteen en treffen van flankerende maatregelen zoals aanbrengen loodslabben, afdekken etc., waardoor omstandigheden voor het behoud verbeteren.


Incidenteel inboeten van metselwerk

URL: 4003 Historisch metselwerk
Restauratieladder categorie 2: Repareren
STABU-2: 22.25.23, Restauratiewerk, inboeten bestaand metselwerk

Ingrepen gericht op het herstellen van schade, zoals het plaatselijk verwijderen en opnieuw aanbrengen van individuele (bak)stenen en beperkte hoeveelheid metselwerk, inboeten.


Mortelreparatie van bakstenen en beperkt vernieuwen voegwerk

URL: 4006 Historisch voegwerk
Restauratieladder categorie 2: Repareren
STABU-2: 22.25.24, Repareren bestaand metselwerk, mortelreparatie, restauratie

Aanhelen beschadigde steen, incidenteel vernieuwen voegwerk.


Inboeten van een traptrede met een zwaluwstaartvormig stuk natuursteen

URL: 4007 Steenhouwwerk
Restauratieladder categorie 2: Repareren
STABU-2: 35.25.20-a, Repareren natuursteen

Het repareren van steenhouwwerk gericht op het aanhelen van een onderdeel van natuursteen. Er ontbreekt een stuk en dat wordt weer toegevoegd.


Nieuw voegwerk, gesneden voeg, partieel herstel, zelfde voegtype en mortel als oorspronkelijk

URL: 4006 Historisch voegwerk
Restauratieladder categorie 3a: Kopiëren
STABU-2: 22.26.21, Kopiëren bestaand voegwerk

Vervangen van voegwerk (uitgebreid of geheel) in dezelfde vorm en samenstelling. Voor een degelijker resultaat kunnen kleine aanpassingen in de samenstelling doorgevoerd worden die aan het doel beantwoorden zonder dat het beeld zichtbaar wordt gewijzigd.


Nieuwe bakstenen, maatvoering gelijk, kleuren gelijk (onvervuild – patineren), metselverband gelijk, reconstructie van metselwerk

URL: 4003 Historisch metselwerk
Restauratieladder categorie 3a: Kopiëren
STABU-2: 22.26.20, Kopiëren bestaand metselwerk, baksteen metselsteen.

(Aanvullend of vervangend) aanbrengen van metselwerk in het oorspronkelijke verband en voegtype, met dezelfde materialen en technieken als in het oorspronkelijke werk.


Vervangen van een blok natuursteen door een nieuw blok in dezelfde steensoort

URL: 4007 Steenhouwwerk
Restauratieladder categorie 3a: Kopiëren
STABU-2: 35.26.10-a, Kopiëren natuursteen

Bij kopiëren wordt zowel de vorm als het materiaal, de bewerking en de bevestiging uitgevoerd conform het onderdeel dat wordt vervangen.
In de praktijk komt het er wat de vormgeving betreft echter op neer dat beschadigingen van het te vervangen onderdeel niet meegenomen worden in het nieuw te maken onderdeel. Het onderdeel wordt dus gereconstrueerd.


Vervangen van een blok natuursteen door een nieuw blok in een andere steensoort

URL: 4007 Steenhouwwerk
Restauratieladder categorie 3b: Kopiëren
STABU-2: 35.26.10-a, Imiteren natuursteen

Deze kruisbloemen, die bestemd zijn voor de Domtoren in Utrecht, dateren van even na 1900 (rechts) en 2020 (links). De oude kruisbloem is van Reffroy (niet meer verkrijgbaar in 2020) en de nieuwe is uitgevoerd in Portland stone. Het gaat dus om een imitatie omdat een ander materiaal is gebruikt.


Vervangen van voegwerk van middeleeuws metselwerk (waarde van het metselwerk is aanzienlijk, waarde cementvoeg = 0)

URL: 4006 Historisch voegwerk
Restauratieladder categorie 3c: Verbeteren
STABU-2: 22.26.42, Verbeteren voegwerk

Vervangen van al het voegwerk in een aangepaste vorm en gewijzigde samenstelling van de voegmortel, waarbij het beeld wijzigt


Vervangen van een blok natuursteen door een nieuw blok in een andere steensoort met een gewijzigde plaats van voegen, afmetingen en vorm van de blokken

URL: 4007 Steenhouwwerk
Restauratieladder categorie 3c: Verbeteren
STABU-2: 35.26.30-a, Verbeteren natuursteen

Bij afzonderlijke restauratiefases door de eeuwen heen zijn allerlei natuursteen blokken van deze luchtboog en contrafort van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch vervangen in het materiaal Saint- Joire, Ettringer tufsteen, Peperino Duro en Portlandstone. Door goed na te denken over de plaats van de voegen of het samenvoegen van onderdelen kan de technische staat van de constructie worden verbeterd.

Deze website is gerealiseerd door Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en STABU